Written with Francisco Trento, published in Simulacrum, Tijdschrift voor Kunst en Cultuur, Liefde/Love, Amsterdam, February, 2019